Strona główna


 


SZANOWNI PAŃSTWO !!!

 

Pomysł na stworzenie strony internetowej zrodził się z inicjatywy grupy osób mieszkających w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Środula". Naszym celem jest wyłącznie działalność informacyjna polegająca na:

  • przekazywaniu mieszkańcom naszej spółdzielni informacji o ewentualnych nieprawidłowościach w jej funkcjonowaniu, 
  • publikowaniu (oczywiście za zgodą autora) otrzymanych od Państwa artykułów, zdjęć dotyczących spraw z jakimi zmagamy się na co dzień w rzeczywistości spółdzielczej,
  • przeszukiwaniu internetu, prasy i publikowaniu zamieszczonych tam artykułów dotyczących patologicznych działań Rad Nadzorczych i Zarządów Spółdzielni Mieszkaniowych,
  • jednoczeniu mieszkańców, integrowaniu we wspólnych dążeniach do praworządności w tych zbiorowościach, w których są prawnymi właścicielami,
  • popularyzacja praw przysługujących Członkom Spółdzielni Mieszkaniowych.  

 

Czas aby jak największa liczba Członków Spółdzielni Mieszkaniowych zdała sobie sprawę w jak patologicznej rzeczywistości żyjemy. Pamiętajmy o tym, że to My jesteśmy współwłaścicielami Naszej Spółdzielni Mieszkaniowej, że to My wybraliśmy Radę Nadzorczą a ona Zarząd, dlatego mamy prawo i obowiązek kontrolować ich działania. 


TO MY JESTEŚMY ICH PRACODAWCAMI !!!

 

 Jesteś Członkiem Spółdzielni ? Współdecyduj o jej losach - masz takie prawo, obowiązek !!!

1. Czy wiecie dokładnie na co przeznaczany jest Wasz czynsz ?

2. Czy wiecie jakie są koszty remontów i na co dokładnie przeznaczony jest fundusz remontowy ?

3. Czy wiecie, że każdy blok rozliczany jest indywidualnie i nie może partycypować w kosztach utrzymania innego bloku ?

4. Czy wiecie, że macie prawo wglądu do wynagrodzeń Członków Zarządu Spółdzielni ?

5. Czy wiecie, że będąc Członkiem Spółdzielni macie prawo wglądu do faktur i umów zawieranych przez Spółdzielnię ?

6. Czy wiecie, że uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni pozwala Wam współdecydować o jej losach ?

 

KORZYSTAJMY Z PRZYSŁUGUJĄCYCH NAM PRAW !!!

 

 

Klip - Filipa Łobodzińskiego prezentujący żądania Spółdzielców 

 
 

 

  

Script logo